STYREMØTE 3. mai 2022 PÅ GRØNLI KL 19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Frode Flaa,Eli Estensgård,Anne Laila Fossum,

Meldt forfall: Gjertrud Øien, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand,John Svergja

 

Konstituering av styret:

Kirsten Lund er på årsmøtet valgt som leder

Nestleder: Frode Flaa

For øvrig deles oppgavene underveis

 

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Kviknerabatten på strøm:Vi arbeidervidere med å finne ut av hva avtalen innebærer kronemessig totalt og for den enkelte, slik at eksempler kan presenteres på neste bygdemøte.

Eierskiftet Tensio/ NØK (fiber):Intet nytt

Turistbrosjyren:Utkast er klart, nå arbeides det videre med bildene

– Utleie av hytta:Interessenten har likevel ikke mulighet til å leie i sommer

Flyktninger:Mail ble sendt til kommunen 16.3. om ledige kommunale boliger

rv 3: Henvendelse gjort til kommunen, som har henvist til Statens Vegvesen – mail er sendt dit.

Temadag om naturbasert reiseliv i regi av Alvdal kommune og Storsteigen: 2 stk fra styret deltok 28.4. Turisme er et tema vi ønsker å ta opp på et bygdemøte.

– KS-sak om evaluering av helse-omsorgs-omleggingen: Innspill ble sendt 25.4. Vi har fått tilsendt kommunestyrevedtaket og regnes som høringsinstans.

 

04/2022        Bygdemøte i høst – «Status på Kvikne»

Foreløpig planlegges for møte 1.9., med informasjonsutveksling mellom bygda og kommunen: f.eksskola, Enan, Kvikne Eiendom, kanskje noen bedrifter.Vi vil inviterekommunedirektør, evt ogsånærings-, og/ eller helse-/omsorgssjef.

Tema forbygdemøte til vinteren kan være næringsutvikling, turisme, evt arealplanen?

 

EVENTUELT

Trollet:Trollet som opprinnelig var laget av Alf Nilsen og stod ved Trollstuggu ble flyttet og stod i mange år ved samvirkelaget på Berkåk. Nå har noen ildsjelerfått dettilbake til Kvikne, men det har behov for omfattende restaurering. Kvikne Utvikling synes tiltaket er artig, og oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Nils Asbjørn Ween eller Leif Vidar Gullstad dersom man vil bidra til at trollet får et mer permanent «hjem».

Busstilbudeter dårligere enn på lenge.Den daglige bussen fra Tynset 16.15 er innstilt, og erstattet av bestillingsrute kun tirsdager. Det går ikke skolebuss fra Tynset om morgenen, kun fra Bubakken.

TRYGT HJEM er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet. Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom hele året.

Når 16.15-bussen ikke går lenger, er det ikke mulig for folk på Kvikne å bruke kollektivtransport hvis man har en vanlig jobb på Tynset. Har man en jobb utenfor ordinær arbeidstid er kollektivtransport utelukket. Skolebarn kan ikke komme tilbake fra Tynset hvis de deltar på fritidsaktiviteter der (bortsett fra tirsdager), og barn med en av foreldrene på Tynset kommer seg ikke tidsnok til skolen fordi bussen som kommer til Tynset 7.30 ikke tar opp passasjerer for retur til Kvikne før den kommer til Bubakken

Vi vil sende brev om saken til ordfører, leder for fylkets hovedutvalg for samferdsel Stein Tronsmoen, og Innlandstrafikk.

Enan trenger oppussing ute og i noen av leilighetene, det er mange pensjonister som har lyst til å bidra med dugnadsarbeid.Pensjonistforbundet Kvikne tar saken videre, og kan kontakte kommunens leder for eiendomsavdelingen, Trond Vingelsgaard.

Bautaene over Eidsvollsmennene trenger vedlikehold. Vi har kontaktet teknisk sjef i kommunen som vil undersøke hvem som vanligvis har ansvar for slikt. I første omgang har styret pyntet litt rundt bautaene slik at det ser bedre ut til 17. mai.

 

Møtet slutt 21.30

Kirsten, ref