Dette er ett innlegg fra Kvikne Utvikling


NYE INNBYGGERE – ref fra infomøte, og kontaktinfo for frivillige

Kommunen stilte 20.4. til informasjonsmøte på skolen med 8 personer fra ulike ansvarsområder for å forberede oss til møtet med våre nye innbyggere. Bortimot 20 kviknedøler hadde møtt opp, fra skolen, barnehagen, eldreomsorg, næringsliv og øvrige engasjerte.

Fra uke 17 og noen uker fremover kommer 16 ukrainere i 5 familier hit – halvparten barn, i tillegg til voksne og eldre. Hver familie blir møtt av kommunens team og får en kontaktperson. I starten får de norskopplæring på Kvikne, i tillegg til kartlegging av helse, interesser og andre behov. Alle blir bosatt på Yset, de fleste i leiligheter på hotellet. Senere kommer det med stor sannsynlighet flere familier. Ukrainere har kollektiv beskyttelse og står fritt til om de vil delta i opplæring på norsk eller engelsk, eller introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning.

Den største utfordringen i starten er skyss, og å fylle sommerferien med gode opplevelser på Kvikne, ettersom det hverken er skole eller vanlig idrett organisert da. Dette er mennesker som har flyktet fra krig, og vi må ta imot dem varsomt, vennlig og introdusere dem til vår hverdag – i deres eget tempo. Vi må også huske på at det ikke er lett å vite forskjell på venn og fiende i en slik situasjon, hverken i hverdagen eller på nettet.

For å gjøre det enkelt er det opprettet en liten gruppe med stor kontaktflate for de som har spørsmål eller ønsker å hjelpe:

– Rektor Stein Grue,tlf 48897028 eller 90920299. Epost stein.grue@tynset.kommune.no

– Dag Eithun, leder i Pensjonistforbundet på Kvikne, tlf 90105585.

– Anne Mette Grøtli, leder i Kvikne idrettslag, tlf 97075344, e-post: amgrotli@hotmail.com

-Rektor ved Tynset opplæringssenter, Svanhild Næverdal, tlf 48954089, ansvarlig for bosetting og voksenopplæring, epost svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Har du spørsmål eller vil bistå i arbeidet kan du henvende deg til disse!

Kirsten Lund,

Leder i Kvikne Utvikling