STYREMØTE 15. januar 2024 på Prestgarden kl19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand,Arne Ingvar Nymoen,Anne Laila Fossum,

Meldt forfall:Kåre Kristen Totlund,Gjertrud Øien,Fiola F Storrø, Bård Bjørsagård

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Satellittelefon: Har kommet til Enan!

Videre drift av kvikne.no:Kvikne Utviklingmener det er ønskelig at det dras i gang igjen et styre i kvikne.com for å komme videre med fortsettelse av driften, og tar det som sak etter årsmøtet

– Førstehjelpskurs: Vi jobber videre med å få på plass finansiering for kurs før påske, hotellet stiller med lokaler.

– Tilskudd/ subsidiering til utbygging i grendene: Tylldalen har ikke kommet videre med saken, vi jobber derfor videre med dette på egenhånd.

Eventuelt

Ingen saker

Årsmøte planlegges 22. februar kl 19 på hotellet, med bygdemøte etterpå – den nye butikksjefen på Coop vil orientere om drift av butikken, og planer fremover. I tillegg ønsker vi idemyldring om videre drift av kvikne.no.

Møtet slutt kl22

Kirsten, ref