Velkommen til FYSAK

FYSAK står for fysisk aktivitet på et nivå hvor de fleste uansett form kan delta.

Vi håper at aktivitetene i FYSAK Kvikne kan gi inspirasjon og bidra til mere fysisk aktivitet i det flotte nærmiljøet vårt.

Felles gåtur

Det er felles gåtur en dag i uken. Møt opp ved Cirkle K litt før tidspunket turen skal starte.
Hvor turen går, bestemmes etter hvor deltagerne ønsker å gå, og hvordan været er den dagen.

  • Tirsdager kl 10.00

Alle er velkommen til å bli med!