Kvikne-bygda ligger i vannskillet mellom Østerdalen og Trøndelag. Storparten av dalføret ligger nord for vannskillet, der Orkla starter sin ferd mot havet. Lengst sør søker Tunna seg sørover mot Glomma.

Kvikne er ei typisk fjellbygd med jordbruk som hovednæringsveg. Sauehold, storfeavl og melkeproduksjon utgjør hovedtyngden, men de senere år har også dyrking av mandelpotet tatt seg opp. Det finnes også bedrifter innen datateknologi i Kvikne. I tillegg er folk beskjeftiget innen service- og omsorgsyrker, foruten i noen  håndverksyrker. Det er dagligvareforretning, bensinstasjon, byggvareutsalg, håndtverksutsalg, friluftssenter og hotell i bygda.

Siden midt på 1960-tallet har Kvikne vært en del av Tynset kommune.

Gjennom bygda går Riksveg 3, og det er bare 120km til Trondheim og 400km til Oslo.

Kvikne byr på rike muligheter for friluftsaktiviteter. Mer enn 70 fiskevann, foruten Orkla, er tilgjengelig på fiskekort, og i enkelte av disse vatna er det tatt riktig stor fjellørret.

På østsiden av dalføret ligger Forelhogna-området, der Forollhogna Nasjonalpark ble opprettet i 2001. På vestsiden finner vi Knutshø-området som er en del av verneområdene på Dovrefjell. Fjellområdene er lett tilgjengelige, familivennlige og «snille», men med muligheter for spennende opplevelser både sommer og vinter.

Kvikne byr også på historiske severdigheter. Kvikne Kirke fra 1652 er et enestående byggverk med sin særpregede utsmykning. På Bjørgan ble Bjørnstjerne Bjørnson født, og på Vollan storgård kan man «gå tilbake i historien»  bl.a. i det særegne gårdskapellet.

Gruvehistoria på Kvikne startet allerede rundt 1630, og på tomtene etter det gamle Kvikne Kobberverk kan man finne spor som tydelig forteller om  denne tida. Enda lengre tilbake går sporene man finner i de gamle klebersteinsbruddene.

Kvikne har mange spennende sider for den som ønsker å søke seg bort fra en stressende hverdag og heller lete etter opplevelser i naturskjønne omgivelser.

Velkommen til Kvikne!