Kvikne Beitelag

Kvikne Beitelag2023-07-21T12:09:21+02:00

Beitelagene på Kvikne

Beiterapport Kvikne Østfjell

Beiterapport Kvikne Vestfjell

Beiterapportene er passordbeskyttet, ta kontakt med styrelederne i beitelagene hvis du ønsker kode for å få tilgang.

Hver sommer slippes bortimot 10 000 sau og geit med lam/kje på utmarksbeite, fordelt noenlunde likt på vest- og østsiden av Kviknedalsføret. På østsiden slippes i tillegg ca. 450 storfe. Tilsyn og sanking organiseres gjennom beitelagene;- Kvikne Østfjell beitelag og Kvikne Vestfjell beitelag.

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finne døde dyr, ta kontakt med Rovviltkontakt SNO Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, eier eller beitelagsleder. Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket.

Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser.
Noter GPS-posisjon (UTM 32 v …) og ta gjerne bilder.

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@storeng.no

 

Kjære hundeiere: Båndtvangen i Tynset kommune er fra 1. april – 15. oktober!

Gå til toppen