Kvikne Beitelag

Hjem/Lag og foreninger/Kvikne Beitelag
Kvikne Beitelag2021-06-25T21:42:20+02:00

Beitelagene på Kvikne

Hver sommer slippes bortimot 10 000 sau og geit med lam/kje på utmarksbeite, fordelt noenlunde likt på vest- og østsiden av Kviknedalsføret. På østsiden slippes i tillegg ca. 450 storfe. Tilsyn og sanking organiseres gjennom beitelagene;- Kvikne Østfjell beitelag og Kvikne Vestfjell beitelag.

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finne døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket.

Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser.
Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder.

www.norskekadaverhunder.no
Kadaverhund: Lapplunas Fas Favru ble godkjent kadaverhund 1.september 2019. Eier: Kari Nystuen tlf: 906 61 809

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@storeng.no

Beiterapportene er passordbeskyttet, vennligst ta kontakt med styrelederne i beitelagene hvis du ønsker kode for å få tilgang til rapportene.

Kjære hundeiere: Båndtvangen i Tynset kommune er fra 1. april – 15. oktober!

Go to Top