20 personer møtte opp i ruskevær til bygdemøte på Hotellet, avholdt etter årsmøtet.
Coops nye butikksjef på Kvikne, Viggo Brage Kolbeinsen redegjorde for egen bakgrunn,
driften av butikken, og planer for den. Viggo har så langt jobbet for å minske svinn, og
tenker seg i første omgang at åpningstidene skal suppleres med ubetjent butikk, og håper
at omsetningen vil øke slik at det på sikt kan bli en Prix-butikk (det bestemmes av
omsetningen).
Alle er enige om at det er viktig at vi har en butikk her, selv om prisene er høyere enn de
er «sentralt».
Mange var opptatt av muligheten for å ha et kundetoalett, da vi ser tydelige eksempler på
forsøpling i området (rundt ladestasjonen og i hagene (!) rundt, og i området omkring
Circle K) – siden det for tiden ikke er slike fasiliteter på Kvikne. Dette er en sak også Kvikne
Utvikling kan jobbe videre med, for å legge press på Coop.

Torgeir Sverja ga etterpå et historisk overblikk over kvikne.no. Nettsiden er ønsket som
en plakattavle for bygda – lettere å finne fram i enn en Facebook-side der informasjonen
fort forsvinner i andre nyheter. I Brønnøysundregisteret er det fortsatt registrert et styre
for kvikne.com, og Arne Ingvar Nymoen står fortsatt som styremedlem der – han vil prøve
å blåse nytt liv i organisasjonen så vi kan beholde siden.

Møtet avsluttet ca 21.30
Kirsten H Lund, ref.