STYREMØTE 4. desember på Hotellet kl 19.30.
TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand, Fiola F Storrø, Gjertrud Øien
Meldt forfall: Bård Bjørsagård, Arne Ingvar Nymoen, Kåre Kristen Totlund, Anne Laila Fossum

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:
– Fiber: Mail fra Frode Eggestad i NØK 7.11.: «For Nord-Østerdal fiber AS (NØK) sin del må jeg bare
beklage, men det tar dessverre lengre tid enn vi kunne ønske. Det er enkelt å signere på papiret, men
punktene i avtalen må også ha en så god kvalitet at den dekker de enkelte parter forpliktelser. Det er
mange detaljer som her skal på plass. Tensio som eier nettet per i dag, og som fortsatt skal eie
strømnettet. Nord-Østerdal fiber som skal bygge videre i strømnettet til Tensio, og Eidsiva Bredbånd
som skal levere bredbåndstjenester og leie nettet. Strøm og fiber er blitt infrastruktur man nå
forventer å ha på plass, dessverre er vi ikke helt der på Kvikne. Jeg kan ikke love noen dato, det har jeg
forsøkt før. Men vi har aldri vært nærmere en avtale enn nå.
Jeg kan garantere at det ikke er kapasitetsproblemer for fiber på Kvikne, men det kan være lite kapa-
sitet i enkelte kabler, og de kan skiftes ut til større kapasitet. Det blir ikke full fiberdekning på Kvikne
til jul i år, men avtalen skal være på plass.»

– Satellittelefon: Nok en henvendelse sendt 21.11. for å få oppdatering etter møtet som skulle være
i slutten av oktober – intet svar, men vi fortsetter å «mase»

– Arealplanen er satt på vent iflg mail fra avd.ing. Kristin Aasen i kommunen 16.11., men saken dras
i gang igjen når KDP Tynset by og Savalen sendes ut på høring.

– Videre drift av kvikne.no: Avtalt omkring opplæring slik at Kari/ Torgeir kan få avlastning frem til
mer permanent løsning av driften kommer på plass (vi jobber med den saken)

– Førstehjelpskurs: vi har vært i kontakt med Røde Kors på Tynset, som gjerne holder kurs på Kvikne.
Vi jobber med finansiering av kurset og håper det blir mulig å gjennomføre på nyåret.

– Bobiltømming/ veitoalett/ Circle K: Vi har fått et navn i Circle K som kan kontaktes om området
der, hotellet vil jobbe videre med dette. Vegvesenet har ansvar for veitoalett.

Eventuelt
Ingen saker

Møtet slutt kl 21
Kirsten, ref