Tradisjon tro spilles og synges jula inn i Kvikne Kirke. Barn og Songlaget synger, Hornmusikk spiller og det blir diktlesning.
Velkommen til Kirka den 20.desember kl. 19.00 !