STYREMØTE31. oktober på Didrikshaugkl19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand, Kåre Kristen Totlund,Arne Ingvar Nymoen,Fiola F Storrø

Meldt forfall:Bård Bjørsagård, Anne Laila Fossum, Gjertrud Øien

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Boligundersøkelse:9.11. arrangererKU i samarbeid med Pensjonistforeningen et møte med foredrag om hva som skal til for å bo hjemme. Komiteen som har laget kommunens undersøkelse er invitert, men ingen ser ut til å kunne delta.

Fiber:vi har etterlyst oversikt – vanskelig å treffe rett person i kommunen, som vi mener bør ha oversikt over dette. Ny henvendelse sendt kommunen.

Satellittelefon: En nødnett-telefon kom til Enan i forkant av «Hans», ass.komm.dirAarvelta sier at saken om satellittelefon ennå ikke er landet og har blitt et regionalt spørsmål – tatt opppå møte 25.10. mellom beredskapsansvarlige i kommunene i Nord-Østerdalen og statsforvalteren.

Trafikksikkerhet på Plassen:Vi er bekymret for trafikksikkerheten på Plassen når veien har blitt oppgradert. Saken er formidlet videre til Trafikksikkerhetsutvalget v/ teknisk sjef Storaas

– Bygdemøtet i høst: Evaluering: Litt dårlig oppslutning pga andre arrangement, og skolen burde vært spurt/ invitert i forkant for spørsmål og deltakelse fra elevene!

– Arealplanen er åpenbart forsinket – vi etterspør hvor langt den har kommet, det kan være aktuelt tema for bygdemøte i vinter

Videre drift av kvikne.no:Vårt mål er å ha en plansenest før neste årsmøte, evtfå til opplæringav andre som kan overta midlertidig.Styret jobber nå med konkrete løsninger i forhold til dette.

10/2023: Førstehjelpskurs:

Vi er avhengig av god kompetanse lokalt på grunn av vår beliggenhet. Vi undersøker mulige bidragsytere (og økonomi) til kurs – ønskelig at vi kunne fått til årlige kurs.

11/2023: Mail fra K. Fossum om saker styret kan jobbe med

Når det gjelder bobiltømming og drift/ bruk av området rundt Circle K er hotellet den mest naturlige aktør, og jobber allerede med noe av dette.Når det gjelder boligbygging har vi vært i kontakt med bygdelaget i Tylldalen vedr. tilskudd og priser – vi tar opp igjen den saken, også ved kontakt med våre lokale politikere.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet slutt 22

Kirsten, ref