STYREMØTE 15. MARS 2022 PÅ PRESTGARDEN KL 19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Frode Flaa, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja

Meldt forfall: Jolanta Araja

 

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Kviknerabatten på strøm: Det er nå oppklart at utregningen av rabatten går greit med gjeldende avtale. Det vi kan mene noe om, er hvem som skal innrømmes rabatt. Dette blir tatt opp som sak på årsmøtet i 2022.

Eierskiftet Tensio/ NØK (fiber): Fortsatt ikke fått svar fra kommunen og intet nytt har skjedd

Turistbrosjyren: Vi håper det vil kunne lages en moderne brosjyre med f.eks QR-koder til forskjellige attraksjoner, men dette er et større prosjekt som det må søkes om midler til. Vi arbeider videre med en enkel, oppdatert brosjyre før sommeren.

– Rv 3: Vi har ikke fått svar på vår henvendelse til kommunen om fremtidige planer for Rv 3 gjennom Kvikne, og spesielt for Yset.

 

03/2022        Utleie av hytta i sommer

Det arbeides med en mulig avtale.

 

EVENTUELT

Flyktninger: Tomme kommunale leiligheter i boligfeltet på Ulset bør kunne brukes til flyktningefamilier når de skal bosettes. Kvikne Utvikling sender henvendelse til postmottaket i kommunen, som en påminnelse om muligheten.

 

 

Møtet slutt 21.30

Kirsten, ref