Dette er et innlegg fra Tensio

Som fleste på Kvikne har merket så har Tensio hatt to varslete utkobling på strømmen de siste to ukene, disse utkoblingene er tatt på natt for å minske ulempen til kundene. Grunnene til utkoblingene er at vi har hatt behov for å arbeide på linje som forsyner Kvikne, vi har utført vedlikehold der det har vært nødvendig fordelt på mange steder langs linjen. Vi har i tillegg koblet til to nye brytere en ved Brevad området og en ved Rønningen området, disse er montert få å forbedre forsyningssikkerheten til Kvikne.

Tensio holder på og har konkrete planer år for år om å forbedre forsyningssikkerheten til hele Kvikne, dette går på å monteren flere fjernstyrte brytere ut i nette slik vi kan rasker isolere ut feilen og de som ikke er berørt kan få tilbake strømmen raskere. Det kommer også til og blir montert flere vern som gjør at mindre deler av Kvikne blir berørt ved feil. Dette er store innvesteringer som tar en del tid, men vi jobber fortløpende med det.

I forbindelse med disse varslete utkoblingene så har noen av kundene blitt varslet med feil utkoblingstid og fikk tilbake strømmen mye raskere enn det som var varslet. Det beklager vi og skal ta en intern gjennomgang av våre varslingsrutiner.

 

Hilsen
Tensio