REFERAT FRA ÅRSMØTE I KVIKNE UTVIKLING

  1. APRIL PÅ HOTELLET KL 19.30.

 

Til stede:

Kirsten Lund, Pål Strand, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum og John Svergja fra styret, i tillegg til Jan Haugan.

 

Årsmøtet har behandlet følgende saker:

  1. Innkalling og dagsorden godkjent

 

  1. Møteleder og referent: Kirsten Lund

To medlemmer til å underskrive protokollen: Jan Haugan og Eli Estensgård

 

  1. Styrets årsberetning godkjent

 

  1. Revidert regnskap for 2020 godkjent

 

  1. Valg:

Leder: Kirsten H Lund (1 år til i styret)

Styremedlemmer: Kåre Kristen Totlund (gjenstår 1 år, ut 2021), Jolanta Araja (gjenstår 1 år, ut 2021), Pål Strand (gjenvalgt – 2 år til), Frode Flaa (ny, 2 år til). Vara (velges for 1 år av gangen): John Svergja, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum.

Valgkomité: Andre Granvold (1 år til) og Egil Ween (ny – 2 år til).

Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai.

Kasserer: Torgeir Svergja

 

  1. Ingen innkomne saker

 

 

 

Årsmøtet avsluttet kl 20.15

 

 

 

Kirsten H Lund,

Ref.