Møtereferat 2.juni 2017 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 02.06.2017

Tilstede: Forfall
Pål Strand Kåre Kristen Totlund
Bente Fossen Bekken  
Egil Ween  
Ola Vormeland  
Inger Grøtli  

 

 

 

SAKLISTE:

5/17 Drift av styret i Kvikne utvikling
  Da nåværende leder Pål har gått inn i eierskapet på Kvikne fjellhotell, vil nødvendigvis hans tid framover bli hardt presset. Han søker derfor om permisjon/fritak fra sitt verv som leder i 1 år framover.

 

Nåværende styre:
Pål Strand  (gjenvalgt for 2 år)
Inger Grøtli (gjenvalgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (nyvalgt)
Bente Fossen Bekken (1 år igjen)
Ola Vormeland (1 år igjen)

Varamedlemmer valgt for 1 år:

1.              John Svergja  

2.              Kirsten Lund  

3.              Eli Estensgård  

 


Vedtak
:

Pål fristilles fra sin stilling som leder og 1. vara rykker opp. Pål går inn som 3. vara.  Det nye styret må samles for å konstituere seg på nytt.

 

 

6/17 Elsykler til Enan
  Pål har utarbeidet søknad om støtte til elsykler. Gjensidigestiftelsen åpner opp for søknader 15. juni.

 

 

7/17 Frivilligsentral på Kvikne
  Pensjonistforeningen jobber med saken og har hatt møte om dette med kommunen. Det er en kronglete vei å gå for å søke om midler. Regelverk som stadig endrer seg. Egil og Olav jobber videre med saken.

Opprettelse av «Frivillige Kvekndøler» ble diskutert, og evt. lokalisering av dette.

8/17 Grusing av veien fra Vollbrua til Vollan
  Pål arbeider med saken. Vei-eierne ønsker asfaltering av hele Vollanvegen.

 

9/17 Fiber
  Dårlig framdrift – Pål tar kontakt med Kraftlaget for å høre status på framdrifta deres.
Har enda ikke hørt noe vedr. søknaden om Bygdafiber.

 

10/17 Medisinlevering til Kvikne
  Bente er i dialog med apotekene.

 

11/17 Oppsummering etter bygdemøtet 19.04.17
  «Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.»

 

Egil refererte fra det foreløpige arbeidet med den politiske gruppen. Mye arbeid med innhenting av opplysninger gjenstår enda. Han ønsker å få publisert dette i løpet av relativt kort tid.

12/17 Neste møte
   

Onsdag 21. juni kl. 19:30 hos Bente.

 

 

 

Inger Grøtli
referent