Møtereferat, 1.oktober 2017 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 01.10.2017

Tilstede: Forfall
Egil Ween Bente Fossen Bekken
Kåre Kristen Totlund Pål Strand
Kirsten Lund John Svergja
Eli Estensgård Ola Vormeland
Inger Grøtli  

 

SAKLISTE:

13/17 Kvikne Hotell
   

Kvikne Eiendom AS ønsker å være bidragsyter og pådriver for å skape aktivitet på Kvikne. I den forbindelse ønsker de i regi av Kvikne utvikling og Levende bygder et folkemøte med det formål å samle alle gode krefter til å se framover, og se mulighetene for nye arbeidsplasser.

 

Vedtak i Kvikne utvikling/Levende bygder

 

Kvikne utvikling og Levende bygder arrangerer i samarbeid med Kvikne Eiendom et folkemøte, der deres planer blir presentert.

Det forutsettes at Kvikne Eiendom snarlig tar kontakt med dagens eiere av hotellet, samt potensielle driftere. Dette for å avklare den videre prosess, slik at kommende planer kan legges frem på folkemøtet.

 

Inger Grøtli
referent