Møtereferat 21.04.2017 Minimer

 

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 21.04.2017

Tilstede:  
Pål Strand Kirsten Lund
Bente Fossen Bekken Erika Strand
Egil Ween  
Inger Grøtli  
   
Forfall:
Ola Vormeland Eli Estensgård
Kåre Kristen Totlund John Svergja

 

SAKLISTE:

1/17 Oppsummering etter Bygdemøtet 19.04.17
 

Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.

 

 

2/17 Gjennomgang av saker Kvikne Utvikling har jobbet med, og se på hva det må jobbes med framover.
 

Gamle referater er gjennomgått, og følgende saker må det jobbes videre med:

 

·         Frivillighetsentral på Kvikne
Pensjonistforeningen er interessert i å drive dette. Egil har vært i dialog med Olav Moen vedr. å dra i gang dette som et prosjekt. Pål tar kontakt med Olav for videre framdrift.

·         Elsykler til Enans brukere
Søknad om støtte til Gjensidigestiftelsen. Pål og Olav tar dette sammen.

·         Veien fra Vollbrua til Vollan
Det er ønskelig med en grus-sti som letter tilgjengeligheten for elsyklene.
Pål tar kontakt med grunneieren vedrørende dette.

 

·         Fiber
Kvikne har igjen meldt sin interesse til Tynset kommune, da vi enda ikke har nådd fram. Søknad ble første gang sendt i april 2015.
Grendekontakter ble etterlyst på kommunens hjemmeside http://www.tynset.kommune.no/48189.Utbygging-av-fiber-bredband-Tynset-kommune-trenger-grendekontakter.html og ny henvendelse er sendt.

 

·         Medisinlevering til Kvikne
Bente har fått henvendelser om å få bedret kommunikasjonen vedr. medisinlevering. Nå kan medisiner leveres bare en gang pr. uke. Bente tar kontakt med apotekene.

3/17 Hotellet
Bente Fossen Bekken er meget interessert i å overta hotellet, men ønsker å ha med seg et par støttespillere fra Kvikne. Dersom noen er interessert, bes de ta kontakt med Bente. Her er mulighetene mange, og det er viktig å tenke nytt!
4/17 Neste møte
Pål kaller inn til møte etter 16. mai.

Inger Grøtli
referent