Protokoll fra styremøte 2.juni 2017 Minimer
Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Dato: 02.06.2017

Sted: Vollan gård

Tilstede fra styret: Kristin Lund Austvik, Egil Ween, Ola Rønning og Anne Laila Fossum

Varamedlemmer: Ola Vormeland

Forfall fra styret: Per Hvamstad og Steinar Munkhaugen

Andre tilstede: Bernt R. Hansen, sekretær 

 

 

 

 

Sak 9/17         Godkjenning av protokoll

 

 

 

Protokollen fra styremøtet 06.04.2017 ble godkjent

 

 

 

Sak 10/17       Regnskapet for 2016

 

 

 

Tilskuddene som ble innvilget av Miljødirektoratet i 2016, på totalt 270 000 kr, ble utbetalt i sin helhet samme år. Etter forslag fra revisor er denne inntekten fordelt over årene 2016 og 2017, da det meste av utgiftene kommer i løpet av 2017.

 

Styret ønsker at de ulike utgiftspostene i regnskapet skal tekstes slik at det blir lettere å forstå hva de ulike kostnadene faktisk er. Dette gjelder bl.a. postene 6907, 6900 og 6790.

 

 

 

Vedtak:

 

 

 

Med forbehold om revisors godkjenning ble regnskapet for 2016 godkjent.

 

 

 

Sak 11/17 Program for sesongen 2017

 

 

 

Foreløpig fastsatt program:

 

 

 

14. juni            Foredrag av Tord Bretten

 

Om kulturminner som smelter fram fra breer og snøfonner.

 

 

 

Rundt St. Hans          Fiskefestival?

 

Det er varslet om at Vollan vil begynne å kreve leie for bruk av anlegget til dette arrangementet.

 

 

 

1. juli               Gruvetur med Bjørn Ivar Berg, Bergverksmuseet

 

 

 

12. august       Audun Mysjka, i samarbeid med Liv E. Svergja

 

 

 

19. august       Vollan-dag

 

Et gammeldans-orkester som Caspar Schärer er i kontakt med ønsker å spille den dagen. Mer påfyll av program må komme etter hvert..

 

Brattbost-arrangement på samfunnshuset søndag 20. august.

 

 

 

Det kan suppleres med andre arrangementer i løpet av sesongen. Nikoline Svergja vil bli oppfordret til å lage små arrangementer mens hun er engasjert som sommervert på Vollan.

 

 

 

Anne Laila Fossum har kontakt med Jon Even Schärer og Ellen Brekken om mulige konserter i løpet av sommeren.

 

 

 

Sak 12/17       Status for vedlikeholdsarbeid

 

 

 

Ola Rønning, Steinar Munkhaugen og Gjermund Rønning har gått over bygningsmassen. Det vil bli lagt inn nye bunnstokker i et rom i stallen. Alle bygninger bortsett fra stallen bør males. Skiferstein som mangler på Lossius-låna skal anskaffes. Kviknehytta er i ferd med å skifte ut takrennene på Lossius-låna. Leiv Sundset er i gang med å male alle vinduene på låna. Det må også utføres nødvendig vedlikehold på brua.

 

 

 

Sak 13/17       Eventuelt

 

 

 

·         Kontrakt for leie

 

Det skal utarbeides en kontrakt som skal benyttes når Vollan leies ut til større arrangementer, som f. eks. Fiskefestivalen.

 

 

 

·         Samarbeid med hotellet

 

Det skal lages et skriv til Kvikne fjellhotell der det inviteres til framtidig samarbeid.

 

 

 

·         Samarbeid med Kvikne skole

 

Anne Laila Fossum er i kontakt med skolen og pensjonistforeningen der det diskuteres om disse kan drive kafé på Vollan noen dager gjennom sommersesongen.

 

Anne Laila følger opp dette.

 

 

 

·         Neste styremøte

 

Fastsettes senere. Blir en gang etter sommersesongen.