• Medaljer i mesterskapsklassene (fredag og lørdag), ihht reglement for MNM (se dem her).
    Leveres ut klubbvis på søndag.
  • T.o.m. 16 år: En deltagerpremie for alle tre løpene, uavhengig av antall løp man deltar på.
    Leveres ut lørdag etter endt løp, evt også på søndag.
  • F.o.m. 17 år: Ingen gjenstandspremie.