Første vanlige gudstjeneste etter ferien er søndag 8.august kl 11.00.

Den 17.08. kl 1800 inviterer vi til kirkegårdsdugnad med påfølgende årsmøte i menigheten-  det er store saker som menighetsrådet ønsker å ta opp i tillegg til de faste årsmøte sakene: uteareal- kirkegårdsmur- Rv3- nyorganisering osv.

Den 18.08 skal konfirmantene møte til kappeprøving og øve til konfirmasjon, foto, avslutning med foreldre.

Konfirmasjon den 21.08, opplegget blir med to seremonier, tilpasset etter gjeldende smittevernforskrifter.

Vi har bestemt oss for å avlyse/utsette konfirmantjubileene også i år. Vi beklager dette da vi vet at mange har sett fram til å møtes, men pandemien tillater ikke det. Vi vil forsøke å inkludere de siste to års jubilanter i opplegget for neste år og så langt bare gratulere 50-60-70 års konfirmantene med jubileet.

For Kvikne menighetsråd- Egil Ween , saksbehandler