Nytt 2/8: Vi kan IKKE tilby overnatting på ‘flatseng’!

Vi håper alle som har behov for overnatting ordner dette selv, i Kvikne eller i bygdene rundt.
Vi har reservert tre forsamlingshus i bygda, mhp overnatting på eget underlag, men det er usikkert om dette kan benyttes (i det minste må de enkelte kohortene plasseres hver for seg). Alle som har behov / kan tenke seg å overnatte slik, bes sende oss en epost snarest, så vi får kartlagt behovet. Angi antall. Pris per person for dette vil avhenge av hvor stort belegget blir. Men altså, det er ikke sikkert dette kan bli noe av.