‘Kjølen’, synfart 2020, oppdatert 2021. Synfart av Yngve Skogstad.
Normer er strengt fulgt, dvs at høydepunkt, steiner, skrenter etc. er med på kartet bare om de overholder minstemål.
Terrenget består primært av glissen bjørkeskog og åpne myrer.
På lørdag vil de lengste løypene delvis gå gjennom snaufjell.
Noen få granplantinger nær arena.
Spredt med eine og gråvie over hele terrenget, men såpass glissent at det ikke er markert på kartet.
Myrene, spesielt opp mot og i snaufjellet, er generelt vanskelige å skille fra fastmark. Områder som kan se ut som myr, er ofte tegnet bare med gulfarge. Se bilde nedenfor kartutsnittene.
Det finnes mange (korte) sauetråkk (sti etter sau), som ikke er med på kartet.
Kartsymbol grønt kryss er (veldig) stor furu. Brun trekant er maurtue.
Det er tørt i terrenget, og bekker har lite vannføring eller er helt tørre. Dette kan endre seg ila helga!