Påmelding:
Gjøres i Eventor. Påmelding må gjøres for hver av dagene.
Påmeldingsfrist er 3. august. Det vil sannsynligvis ikke bli mulighet for påmelding etter dette, heller ikke for åpenklassene.
Vi leier ikke ut løperbrikker, så lagene må sørge for at medlemmene meldes på med brikke.
NB: Følge/ledsagere som ikke skal løpe selv, må melde seg på i en egen publikumsklasse.

Kontingenter:
Fredag og lørdag: N-klasser: kr. 90,-. T.o.m. 16 år og åpenklasser: Kr. 110,-. F.o.m. 17 år: Kr. 220,-
Søndag: N-klasser: kr. 90,-. T.o.m. 16 år og åpenklasser: Kr. 100,-. F.o.m. 17 år: Kr. 180,-. Lagkonkurransen: Kr. 300,- per lag.