Multisportuka

Multisportuka2023-08-13T14:32:12+02:00

Multisportuka 2023

På denne siden vil det legges ut informasjon om om Kvikne IL sin multisportuke, som arrangeres mandag 14.august til onsdag 16.august for barn som skal gå i 1.-7.klasse fra høsten av. Dette er et gratistilbud i regi av Kvikne IL, med støtte fra Tynset kommune. Tynset IF ski har arrangert 3 dagers Multisportuke første uka i sommerferien i flere år, -og med stor suksess! Det har vært flere deltagere fra Kvikne, men grunnet skyssutfordringer har ikke alle som har hatt lyst fått delta. Derfor prøver vi i år med et tilbud på Kvikne.

Innbydelse multisportuke Kvikne IL

Detaljplan multisportuka

Detaljplan er send ut i Messenger-gruppe til minimum en foreldre pr deltager, men det har vist seg at ikke alle har fått denne. Vi beklager dette!

Gå til toppen