Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundløpet.

– Alvdal Tynset sport er ny samarbeidspartner fra 1.januar 2020. Innholdet i samarbeidsavtalen finner du i menyen eller her: Rabattavtale.

– Alle som er med på aktiviteter i regi av Kvikne IL skal være medlemmer i klubben. Medlemskontingent vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

– NIF har pålagt alle klubber tilsluttet forbundet å følge en felles lovnorm. Dagens lov ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 08.07.2022, og er i tråd med «Lovnorm for Idrettslag» vedtatt av idrettsstyret 16.11.2021.

Prisliste Klubbklær 2023

Det gis 20% rabatt på disse prisene dersom det bestilles mer enn 10 stk pr artikkel. Klubben sponser 30% rabatt for alle betalende KIL-medlemmer.

Sponsorer Kvikne Idrettslag: