Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundløpet.

– Alvdal Tynset sport er ny samarbeidspartner fra 1.januar 2020. Innholdet i samarbeidsavtalen finner du i menyen eller her: Rabattavtale.

– Alle som er med på aktiviteter i regi av Kvikne IL skal være medlemmer i klubben. Medlemskontingent vil bli sendt ut i løpet av februar/mars.

– NIF har pålagt alle klubber tilsluttet forbundet å følge en felles lovnorm. Det medfører at våre tidligere vedtekter er ersattet med ny lov fra 1.1.2020.

Sponsorer Kvikne Idrettslag: