Møtereferat, 22.oktober 2018 Minimer

Møte mellom Stiftelsen Vollan, Tynset kommunes komité for kultur og idrett,

Kvikne Utvikling og Levende bygder.

 

Vollan, 22.10.2018 kl.19.30

 

 

 

REFERAT.

 

Per Hvamstad innkalte 19.10.18 til møte mellom Stiftelsen Vollan, Tynset kommunes komité for kultur og idrett, Kvikne Utvikling og Levende bygder for å bli orientert og drøfte Vollans mulighet og rolle i næringsutvikling på Kvikne.

 

Til stede: Per Hvamstad (Stiftelsen Vollan), Arne Eggen (Tynset kommunes komité), Egil Ween (Stiftelsen Vollan, leder i Levende Bygder), Pål Strand (leder Kvikne Utvikling), Ibrahima Sesay (Tynset kommunes komité), Kirsten H. Lund (Kvikne Utv og LB), Eli Estensgård, (Kvikne Utv), Kåre K Totlund (Kvikne Utv og LB), Kurt Fossum (Tynset kommunes komité), Jan Kåre Moan (Tynset kommunes komité), Bernt R Hansen (næringskonsulent Tynset komm).

 

 

 

Egil Ween orienterte om situasjonen på Kvikne pr. dato, og leste konklusjonen i rapporten som Levende Bygders gruppe for næringsutvikling leverte til styret i Kvikne Utvikling i juni.

 

 

Per Hvamstad orienterte om Vollan:

 • Nettverk Kvikne, Nasjonalparksenter, Secondløitnanten, Stiftelsen
 • Vedlikeholdsfond brukes til de kulturhistoriske og bygningsmessige
 • 20% stilling i Tynset kommune, nå omgjort til 75.000 pr år i 3 år.
 • Det søkes fortløpende prosjektmidler, og man har også fått innvilget flere av disse søknadene. Problemet med hele tiden å søke er kontinuitet og langsiktighet.
 • Daglig leder leies inn på timebasis fra Kvikne Utmarksråd.
 • Man ønsker å etablere et fagmiljø på Vollan, at Vollan blir et aktivitetssted for kulturhistorie og natur, men besøkstallene er så langt lave.

 

 

Samtale omkring Vollan, og om næringsutvikling på Kvikne:

 • Arne Eggen er opptatt av de 75.000 som er bevilget, og at det må foreligge en plan
 • Per Hvamstad opplyser om at Stiftelsen Vollan har fått disse pengene, og forholder seg til det.
 • Kåre Totlund påpeker behovet for at Kvikne må selges aktivt, og han lurer på om Kvikne Utmarksråd har kapasitet til å ivareta det arbeidet når de allerede har for lite folk til de oppgavene de er pålagt
 • Hvamstad sier at det i mange fora har vært påpekt det samme behovet i mange år: noen som kan samle og ha oversikt over aktivitetene på Kvikne
 • Kirsten Lund sier at det blir hevdet at Vollan skulle være et senter på Kvikne – «navet» – hvorfor har det ikke blitt det?
 • Hvamstad presiserer at Vollan ikke er annet enn et senter for kulturhistorie og natur
 • Lund tar utgangspunkt i rapportens oppsummering: Når det gjelder strakstiltakene har Kvikne Utvikling vært i kontakt med www.kvikne.no som ønsker å være med på en utvikling av nettsidene for å imøtekomme behovet for digital markedsføring. Det er behov for midler til å modernisere siden. Når det gjelder behovet for servering/ overnatting synes det å være noe bevegelse i forhold til å få i gang hotellet. Når det gjelder kortsiktige tiltak er man ikke i havn med fiberdekning til alle. Det siste punktet – en koordinator for å fremme næringsutvikling og samarbeid – er det som har vært etterlyst i mange år, men som man ikke har klart å gjøre noe med.

 

Arne Eggen sier møtet har vært opplysende, og tar med seg dette i det videre arbeidet i komitéen.

 

 

 

Kirsten Lund, referent Kvikne Utvikling

Møtereferat fra samme møte (22.oktober 2018), referert av Bernt Robert Hansen. (PDF-fil)