Møtereferat 15.april 2018 Minimer

Referat fra bygdemøte i Kvikne samfunnshus 15.04.2018

Tilstede:

Innledning til møtet

Kirsten Lund

Møteleder

Egil Ween

Andre aktører

Kvikne Eiendom v/Kjell Bjørsagård

Politikergruppa

Arne Eggen

Kurt Fossum

Jon Tore Dalsegg

Ibrahima Sesay

Sekretær

Inger Grøtli

Engasjerte tilhørere

49  stk.

Presentasjon av foreløpig rapport vedr. utvikling av arbeidsplasser på Kvikne v/Kirsten Lund

Etter at rapporten ble gjennomgått ble det satt av tid til kaffe m/diskusjoner og forslag til innspill.

En mengde gode innspill kom inn fra engasjerte møtedeltakere:

 • Presentasjon av Kvikne – film som skolen kunne ha bidratt til. Viktig å profilere Kvikne. Infovideo bør gå jevnlig på f.eks. Coop, Vollan, bensinstasjonen og alle steder der det ferdes folk. Videoen må vise all vår fine natur i alle fjell.
 • Søknader etter arbeidstakere bør inneholde presentasjon av Kvikne. Ønskelig at søkerne bosetter seg på Kvikne.
 • Utmarksrådet har vedtatt å utlyse en administrativ stilling. Stillingsinstruks er under arbeid. Muligheter for å ha et samarbeid med Vollan-stiftelsen. Ønskelig med delfiansiering fra Tynset kommune. Denne burde koordinere grunneiere som ønsker å selge hyttetomter, evt. oppgradere gamle reguleringsplaner.
 • Natur/fiske/jakt – profilere familievennlig natur. Kort vei til Trondheim og Møre
 • Hyttebygging – felles organisering bør diskuteres videre.
 • Skilting til Forollhogna nasjonalpark må opp, og kan skape et attraktivt område for friluftsliv og hytteliv.
 • Visbook og FindMy må få muligheten til å videreutvikle seg på Kvikne. Næringarealer bør tilrettelegges snarest.
 • Ønskelig med kartlegging av personer som er intr. i å etablere arbeidsplasser, samt støtte eksisterende bedrifter til å få videreutvikle seg.
 • Kvikne trenger bl.a. et regnskapsbyrå. Åpenbart at det er marked for å få til utvikling på Kvikne.
 • Godt samarbeid i hele bygda er meget viktig.
 • Camping og parkeringsplass med tømmemuligheter for bobil må tilrettelegges.
 • Et utbyggingsselskap bestående av flere grunneiere burde vært etablert.
 • Kviknehytta har 150 m2 ubrukte kontorlokaler til rådighet. Enkelt å ta disse i bruk.
 • Viktig at Kviknedølene får kjøpe tilbake hotellet. Vi har et sterkt behov for overnattingsplasser og bevertningssted.
 • Frivilling arbeid og arrangementer i bygda må tas vare på. Ørretfiskefestivalen er under arbeid og det planlegges at den vil bli arrangert første helga i august. Utmarkslaget og idrettslaget er en stor aktør.
 • Nettside over eiendommer, hytter og boliger til salgs bør etableres. Kontakte eiere som har ledige eiendommer til salgs, og sørge for at disse kommer på banen. En nettportal for hus/ hytter/ tomter til leie og til salgs som i tillegg viser øvrige muligheter for overnatting – AirBnB, camping osv
 • En koordinatorstilling må ha et helhetlig syn på bygda – dette også med tanke på hyttestandard. Planene som finnes er gamle
 • Salg av lokalmat på Coop, lokal markedsdag, samordne salg av lokalproduserte varer. Mottak av fisk, foredling til rakfisk
 • Vedsentral
 • Bjørnstjerne Bjørnson
 • Det er mange gode ideer, men det vanskelige er å komme videre!

 

Arbeidsgruppa oppsummerer innspillene fra møtet, og ferdigstiller rapporten før den leveres til politikergruppa

 

Presentasjon av Kvikne Eiendom AS v/Kjell Bjørsagård

Formålet med Kvikne Eiendom AS er å eie og forvalte eiendom.

Se presentasjonen i sin helhet her…

Jan Evensen og Kjell Sveum dannet Kvikne Eiendom AS, og ga med det et godt grunnlag for Kviknehytta.

Aksjekapital 1.350.000 fordelt på 14 aksjeeiere i starten, ønskelig å utvide aksjekapitalen.

Kjell Bjørsagård er styreleder fra september 2017, Håkon Sveum er daglig leder. Styret og daglig leder er ulønnet.

Kvikne Eiendom AS har forsøkt å kjøpe hotellet, men ikke kommet i mål med det, og anser seg ferdig med det prosjektet. De holder nå på med et annet, svært interessant prosjekt som det er for tidlig å si noe om.