Møtereferat 18.3.2018
Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – Møtedato: 18.03.2018

Tilstede: Forfall
Egil Ween Kjetil Frengstad
Thor Hansen  
Kirsten Lund  
Kåre Kristen Totlund  
Stein Ove Nymoen Stai  
Inger Grøtli  

 

 

Tema:  Grunneierlag og utmarksråd – Turisme – Potensiale

Egil har gått igjennom utmarksrådets årsmelding, og refererte om dette.

Vanskelig å finne oversikt over grunneierlag – kanskje legge ut på kvikne.no?

På kommunens hjemmeside er det registrert 18 grunneierlag på Kvikne. Mer rasjonelt at disse kan slå seg sammen – evt. annen organisering? Samarbeid er viktig, og man sparer både tid og krefter på møter og organisering.

Gruppa påpeker at potensialet er meget stort når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv. Dette må grunneierlagene vurdere bedre. Guiding i forbindelse med jakt?

Grønntjønnan naturreservat – få fotostativ å se…

Potensialet for hytteturismemarkedet –  En uformell undersøkelse viser at det er rundt 330 personer som har fritidseiendom på Kvikne. En undersøkelse må utarbeides for å lokalisere hvorfor de vil bo på Kvikne, samt hva de ønsker av Kvikne.

Hva med et prosjekt «spleiselag» mellom kommunen og næringsliv på Kvikne ? – Jfr. «Vekst i Os».  Dette trenger vi NÅ – Vi har ikke råd til å vente. Kvikne.no er veldig viktig og bør støttes bedre. Egil og Stein Ove tar et møte med Torgeir.

Utkastet til rapporten vi utarbeider, legges ut på kvikne.no før vi innkaller til bygdemøte/kafedialog i april. Dette for at den skal bli forankret i bygda før den sendes til kommunen. Viktig at Kviknedølene kommer med innspill før den endelige rapporten.

Invitere de største bedriftene på Kvikne til dette møtet.

Legg ut info på Coop slik at hyttefolket også fanger opp dette møtet.

Neste møte: 15.04.18 – kl 20:00 – på Asplund.

Inger Grøtli
referent