Møtereferat 18.02.2018
Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – Møtedato: 18.02.2018

Tilstede: Forfall
Egil Ween Kåre Kristen Totlund
Thor Hansen  
Kirsten Lund  
Stein Ove Nymoen Stai  
Kjetil Frengstad  
Inger Grøtli  

 

 

Gruppa fortsatte arbeidet med å lage en oversikt over situasjonen i primærnæringene på Kvikne, og det registreres nå stor optimisme innenfor landbruket i bygda. Tilflytting av flere unge for å overta gårdsbruk har økt.

Samtidig er flere eiendommer blitt omsatt i det siste.

Ferske eiendomspriser finnes her: https://siste.eiendomspriser.no/

Det er nå få eiendommer til salgs på https://www.finn.no/realestate/browse.html

Imidlertid registreres det at det fremdeles er mange regulerte kommunale tomter som dessverre ikke ligger publisert for allmennheten.

 

Skog og jordbruk ble diskutert, og beskrivelse må inn i rapporten.

Potetarealet som er i bruk er det som er mulig å bruke nå.

Mye svinn i flere ledd på potetbruk. Hvordan utnytte dette?

Kviknehytta har nå 10 ansatte og går med bra overskudd i 2017. Har fått inn andre samarbeidspartnere og andre leverandøravtaler. Grei kommunikasjon med kommunen. Har nok å gjøre på nåværende tidspunkt.

Ønskelig at eiendomsselskap overtar arbeid med planlegging av nye hyttearealer.

Allerede utviklede hyttearealer ligger vanskelig til med tanke på veg, vann og kloakk. Disse blir ikke solgt, men hemmer grunneierne for videre utvikling av andre tomter. Dette på grunn av at kommunen er negativ til videre utvikling av flere tomter før de allerede ferdige tomtene er solgt….. Status på alle ledige tomter må utarbeides.

Savner overnattingsmuligheter på Kvikne.

Andre lokalisasjoner som må tilrettelegges – områder for campingplass

Utfordring:

Hva ønsker hytteeierne på Kvikne? Kartlegging? Lage kunderegister. Rundt 450 hytter på Kvikne. Mulig å få ut en henvendelse før påske?

Oversikt over hytteierforeninger utarbeides til neste møte. Mulig å legge ut en forespørsel om at disse registrerer seg på Kvikne utviklings Facebookside – evt. Kvikne.no.

Ingen av disse er registrert under lag og foreninger på kommunesiden.

Utredning mot enkeltmannsforetak unødvendig da disse uansett vil fremheve sitt talent dersom de har noe på lager.

Varige, gode spor er tilgjengelighet, fiber, vei – vil gjøre Kvikne attraktiv for omverdenen, særlig Trondheim.

Næringstomter?

 

Tema neste møte:  grunneierlag og utmarksråd.

Rapport skrives etter at alle elementer er vurdert.

Næringskonsulenten er ikke lenger tilknyttet stiftelsen Vollan.  I stedet blir 70.000,- overført fra kommunen til Stiftelsen Vollan hvert år.

Vårt ferdige produkt må kunne innarbeides i kommunens næringsplan.

 

Regelverk for kommunens næringsfond på høring

Høringsuttalelsen må minne om næringsfondets opprinnelige intensjoner.

Støtte bør gå til ETABLERING – Bør ikke gåes til drift – eks. opera i Tylldalen

Egil sender tilbakemelding høring hos medlemmene, og deretter til Tynset kommune.

 

Kvikne fritidsfiske opprettet og er sendt til Brønnøysund for registrering. Dette er positivt med tanke på at 3 fiskeeierlag nå er slått sammen til ett.

 

Tilskuddsportalen

Oppfordrer lag og foreninger på Kvikne til å registrere seg på Tynset kommunes hjemmeside og evt. finne midler til prosjekter der. Finn link til Tilskuddsportalen her: http://www.tynset.kommune.no/44714.3801.Lag-og-foreninger.html

Sjekk samtidig om ditt lag eller forening er oppdatert på denne siden.

 

Neste møte: 18.03.18 – kl 20:00 – på Asplund (hos Kirsten og Egil)

 

Inger Grøtli
referent