Møteref.13.02.2017 Minimer

Referat fra møte med ordføreren 13.02.2017

 

Tilstede:  
Pål Strand paal.strand@kvikne.no  
Egil Ween – eween@online.no
Jan Haugan janhaugan@live.no  
Olav Moen  
Merete Myhre Moen  
   

 

SAKLISTE:

  Søknaden om støtte til kartlegging av Kviknes næringsgrunnlag
-Kvikne utvikling påpekte at det har gått lang tid siden vedtaket uten at det har skjedd noe.

-ordføreren kunne fortelle at oppgaven til komiteen var forfattet, men at det har manglet komite, miljø, landbruk og teknisk er opptatt.

-Kultur og idrett er ledig og vil få oppgaven. Komiteen består av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Kurt Olav Fossum, Per Martin Sandtrøen og Ibrahima Sesay.

-På spørsmål om det kan gis støtte til eventuelle folkemøter etc. i forbindelse med arbeidet, var svaret at det muligens kan dekkes av komiteens budsjett.

Likhetsprinsippet ble trukket fram av ordføreren som en grunn til at det ikke kunne gis direkte støtte.

-Kvikne utvikling kom med forslag om at komiteen kunne arbeide som en styringsgruppe mens Kvikne utvikling kunne fungere som en arbeidsgruppe.

-næringsanalysen fra før utbygginga og arbeidet som ble gjort i forbindelse med Kvikne 2030 kan være nyttig bakgrunnsmateriale.

 

  Hvordan skape aktivitet på Enan
-Det savnes et møtepunkt i bygda,

-Pensjonistforeninga ønsker å bidra med å skape aktivitet på Enan.

-Det må lages avtaler med kommunen om bruk av arealer.

-Eventuellt sambruk på kjøkkenet?

-Er det mulig at kommunen og pensjonistforeninga kan dele på en kokk?

   
   

Pål Haugen Strand
referent