Møtereferat 11.03.2018
Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 11.03.2018

Tilstede: Forfall
Pål Strand Kirsten Lund
Kåre Kristen Totlund Eli Estensgård
Egil Ween John Svergja
Inger Grøtli Ola Vormeland
  Bente Fossen Bekken

 

SAKLISTE:

14/17 Forberedelse Årsmøtet
  Årsmøteinnkalling er lagt på kvikne.no innen fristen.

Sted: Håndlaget 26. mars kl. 19:00.

Frist for innkomne saker 8. mars – ingen innkommet.

Lederne av undergruppene er bedt sende inn årsmeldinger til Pål.

 

15/17 Elsykler Enan
  Søknader sendes inn i samarbeid med Kvikne utvikling og Pensjonistforeningen.

Frist 1. april – Sparbankstiftelsen og Gjensidige.

Pål sjekker også Thonstiftelsen.

 

16/17 Fiber
  Fremdeles dårlig fremdrift! – Vi venter stadig på at den påbegynte kalbestrekkingen skal bli fullført. KRK er blitt purret flere ganger.

 

17/18 Infohytta ved Cirkle K
  Tynset kommune eier hytta – Kvikne utvikling betaler forsikring.

Kvikne utvikling sender en forespørsel til kommunen med forespørsel om det finnes planer for videre drift av denne.

 

 

Inger Grøtli
referent