Møtereferat 10.03.20117 Minimer

Referat fra møte i Kvikne utvikling og Levende bygder 10.03.2017

 

Tilstede:  
Pål Strand paal.strand@kvikne.no Kirsten Lund ki-hlun@online.no
Egil Ween  eween@online.no Inger Grøtli i_grotli@hotmail.com
  Erika Strand erika.strand@kvikne.no

 

 

SAKLISTE:

1/17 Planlegging årsmøte
  Fredag 17. mars i Kvikne samfunnshus kl. 19:00.

Vanlige årsmøtesaker.

Årsmelding er snart ferdig.

Levende bygder har hatt bare ett arrangement som allerede er referert. Derfor ingen årsmelding derfra.

Regnskapet kommer fra Torgeir.

Rapport fra undergruppene er også underveis.

Valgkomiteen er snart ferdig med arbeidet sitt.

 

2/17 Vedr. søknaden om støtte til kartlegging av Kviknes næringsgrunnlag
  Kvikne utvikling påpekte i møte med Ordføreren at det har gått lang tid siden vedtaket uten at det har skjedd noe.

Ordføreren kunne fortelle at komite for Kultur og idrett vil få oppgaven. Komiteen består av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Kurt Olav Fossum, Per Martin Sandtrøen og Ibrahima Sesay.

Kvikne utvikling kom med forslag om at komiteen kunne arbeide som en styringsgruppe mens Kvikne utvikling kunne fungere som en arbeidsgruppe.

Næringsanalysen fra før utbygginga og arbeidet som ble gjort i forbindelse med Kvikne 2030 kan være nyttig bakgrunnsmateriale.

Egil har hatt en uformell prat med Kurt der han har signalisert at Kvikne utvikling/Levende bygder kan gjøre grasrotarbeidet og videreformidle dette til komiteen.

 

Rapporten Kvikne 2030 må rulleres.

Gruppa bør evaluere bruken av næringsfondet, samt mange flere saker.

 

Det kan være aktuelt å ha et møte med komiteen, og evt. arrangere et folkemøte etter påske – foreløpig dato er satt 19. april.

 

 

 

 

Inger Grøtli
referent