Arbeidsmøte i Stiftelsen Vollan gård


Tilstede på møtet

Møtende
medlemmer:

Steinar Munkhaugen, Egil Ween, Kristin Lund Austvik, Bjørn Arve Bekken.

Fraværende
medlemmer:

Ola Rønning, Anne Laila Fossum

Møtende
varamedlemmer:

Andre:

Referent:
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 3.21

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Dato: 06.10.2021, kl. 18.00

Sak 3/21 Videre framgang for restaurering av Vollan bru og bruk av
vedlikeholdsfondet

Kostnadene for å restaurere brua vil komme på ca 1,25 mill inkl mva. Det har vært gjort noen
forsøk på å søke midler uten hell. Steinar foreslår at videre søknadsarbeid fordeles på de
frammøtte og at Kristin og Steinar får i oppgave å lage et utkast til en standard søknad.

Pengene på vedlikeholdsfondet og som var bundet på en høyrentekonto ble ved avtaleslutt på
denne kontoen automatisk overført til vanlig høyrentekonto med lavere rente. Kristin og Ola
har et forsalg om at en del av fondet igjen overføres til en bundet høyrentekonto med høyere
rente.

Vedtak:

Bjørn Arve forsøker på nytt å søke KRK om midler til brua. Egil sjekker opp nærmere om et
mulig samarbeidsprosjekt på Kvikne om søknad til turveger, Steinar oppretter kontakt med
Trønder Energi og Kristin søker Sparebankstiftesen. Kristin og Steinar får i oppgave å lage et
utkast til en standard søknad.

Alt utenom 500.000 av vedlikeholdsfondet overføres til en bundet høyrentekonto for høyere
rente. Det holdes tilbake 500.000 som kan brukes de årene resten av fondet blir bundet. Bjørn
Arve får hovedansvar for søknadsprosessen.