Alle som har kjørt forbi Litjfossen i det siste, har nok sett at det er veldig lite vann i magasinet for tiden.
Det skyldes at Trønderenergi holder på med vedlikeholdsarbeid i Brattset kraftstasjon
i perioden 22.august til 14.september.
Vil du vite fakta om Brattset kraftverk, klikk her.

 

Det var bra med vaking av fisk da bildet ble tatt, så kanskje det
kan være en idé å prøve fiskelykken nå på tampen av fiskesesongen?