Velkommen til Hotellet onsdag 22.november kl. 19.00 til slipp av årets utgave av Frå før i ti’en!
Caspar vil presentere hefte og jobbingen fram til årets hefte.
Vi ønsker også toveis kommunikasjon, så hvis noen har informasjoner og tilleggsinformasjon om årets saker, så er det bare å tre fram!

Heftet vil i år ha blant annet om seterflytting fra Soknedal til Kvikne, Bryllup i Orkelbogen og det mystiske innbruddet på Prestegården!
Noen flott bilder med kjentfolk har det også blitt plass til, pluss en del anna!

Vi serverer kake og kaffe!