Under årets jakt – og fiskedager på Norsk Skogmuseum i Elverum ble geviret til Kristoffer Langtjernet
premiert med 1001,3 poeng, og er med det det største geviret i landet for 2014. Vi gratulerer!
Les mer på utmarksrådets egen nettside her.

 

Reinsjakta er snart i gang, og vi har lagd ei ny side for rapportering av rein. Der kan alle som observerer
rein legge inn melding om hvilke dyr de har sett og hvor de var. Bruk linken på høyre side for å komme dit.
Dette er helt nytt, og vi håper rapporten kan bli et nyttig hjelpemiddel under årets jakt.

Vi ønsker alle jegerne lykke til i jakta, og til slutt kommer en liten påminnelse fra utmarksrådet.
Husk å ta med nødvendige papirer på jakta som godkjent skyteprøve, betalt jegeravgift,
våpenkort/utlånserklæring, kontrollkort med påført valdansvarlig og jegers navn.