Vollan Gård

Vollan Gård2023-06-26T21:47:56+02:00

Vollan gård på Kvikne har ei historie som går tilbake til starten av gruvetida, tidlig på 1600-tallet. Gården har bl.a. vært prestegård og hadde i sin storhetstid ei utstrekkning på et par mil. Deler av hovedbyggninga skriver seg fra 1600-tallet, mens senere tilbygg bl.a. inneholder et eget gårdskapell.

Tynset kommune kjøpte i 1969 gårdstunet på Vollan, og har siden gjennomført omfattende restaurerings-arbeid både på Lossiuslåna og nyfløya, samt på fjøsbygget som ble totalskadet av stormen i romjula 1988. Gården er i dag museum, og Vollans særpreg gir det en naturlig plass som et sentrum for lokal historie og bygdeaktivitet. Vollandagene og Norsk Ørretfiskefestival har vært et ledd i dette arbeidet med å skape aktivitet rundt Vollan. I det tidligere fjøset er Kvikne Nasjonalparksenter opprettet med utstillinger og informasjon knyttet til nasjonalparker og verneområder på begge sider av dalføret. Et kontorfellesskap for virksomheter knyttet til friluftsområdene er også lokalisert til Vollan.

Utleie/opplevelser på Vollan gård:
• Møte-, kurs- og selskapslokaler, i spesielle omgivelser og atmosfære, leies ut. ”Skreddersydde” opplegg etter ønske. Eget gårdskapell.
• Anlegget er barnevennlig, og skoleklasser er velkommen til Vollan. Kanskje det høres spennende ut med et besøk i ”likkjelleren”….?
• Vi har mange tilbud på Kvikne, innen natur- og kulturopplevelser, og er behjelpelig med å organisere opplegg etter ønske.

Vollan gård
Vollanveien 221
2512 Kvikne
Tlf: 992 74 943
e-post: vollangaard@gmail.com

Gå til toppen