Som de fleste av dere kanskje har fått med dere, er Vollan bru midlertidig stengt. Stiftelsen jobber med å få brua i stand igjen, og vi videreformidler en melding fra Vollanstiftelsen nedenfor:

Som tidligere skrevet måtte Stiftelsen Vollan gård stenge gangbrua over Orkla etter anbefaling fra BruKon AS som har undersøkt råteskadene i stokkene til tårnene.
Stiftelsen har nå fått et foreløpig kostnadsoverslag på arbeidet med å restaurere brua, og med noen forbehold vil summen for arbeidet beløpe seg til ca. 1000.000.
Stiftelsen er helt avhengig av eksterne midler til dette arbeidet og håper å kunne skaffe midler til restaureringen, men inntil det er på plass vil brua være stengt for ferdsel. Vi vil starte arbeidet med søknader om midler nå med det første.
«Vollanrunden» som går over gangbrua er også en populær gåtur på Kvikne. Vi har derfor opprettet en Vipps-innsamling til inntekt til restaurering av gangbrua. Vær med på å støtt opp om arbeidet med restaureringa ved å gi en valgfri gave.

Vi trenger all den økonomiske støtte vi kan få fra alle hold. Har enkeltpersoner eller lokale bedrifter lyst til å bidra så setter vi stor pris på det. Derfor har vi opprettet et vipps nummer som låses på prosjektet Vollan bru.

På forhånd takk

Med vennlig hilsen Stiftelsen Vollan gård

VIPPS-NUMMER 632444, Kontonummer: 1813 39 03352