Kvikne.no har mottatt en melding fra Stiftelsen Vollan Gård som vi siterer nedenfor:
«Stiftelsen Vollan gård har engasjert BruKon As for å undersøke gangbrua over Orkla. BruKon har undersøkt gangbrua og det er påvist råteskader, både i overflaten og i kjerneveden på alle søylene på brua. De skriver i rapporten at: Bruen har store svekkelser/avvik i bærende tresøyler, 8 stk. BruKon anbefaler at man stenger av brua for gangtrafikk, da brua vil kunne kollapse, hvis en eller flere brusøyler gir etter. Anbefaler at bruen stenges midlertidig, fram til man har stabilisert søylene i denne brukonstruksjonen.

Steinar, Ola, Kristin og Gjermund tok ei befaring på brua den 23.9 og avtalte at Kviknehytta stenger av brua den 24.9 og inntil videre til man har klart å skaffe nok midler til restaurering av brua.»