For jegere som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2023, blir det kortutdeling og gjennomgang av jegerkontrakt mm. tirsdag 15. august klokken 1900 i Fjøset på Vollan Gård (tidl. Nasjonalparksenteret).

Les mer på nettsiden til Kvikne Fjellstyre