Flytebrygga som var på tur på egen hånd i Orkla er berget av eier.

Ekstremværet «Hans» vil ramme Kvikne med mye nedbør, så det oppfordres til å flytte unna ting i nærheten av bekker og elver. Hvis det blir varig bortfall av elektronisk kommunikasjon (telefon, internett) i kommunen vil det bli etablert oppmøtepunkt ved Tynset Rådhus og Enan på Kvikne for de som trenger hjelp eller kontakt med kommunen. Les mer på nettsiden til Tynset kommune.