Dette er et innlegg fra Kvikne Menighetsråd

Menighetsrådet ønsker å ruste opp utearealene våre, slik at de både blir best mulig egnet i forhold til trafikk, aktiviteter i kirke og menighets/bårehus. Vi har investert i en skisse som vil være et grunnlag for den videre planleggingen, og som etter hvert vil bli lagt frem for menigheten og offentlige instanser (som kommune, Riksantikvar). Skissen ble referert for årsmøtet, som ga sin tilslutning til at vi kan videreføre arbeidet. Vi ønsker også innspill fra menigheten, her kan Jan Haugan kontaktes. Planene er også lagt ut på Samvirkelaget, og vi er takknemlig for kommentarer innen 15. november.

 

 

Last ned som PDF-fil

Last ned som PDF-fil

Last ned som PDF-fil