Beiterapport Kvikne Østfjell

Hjem/Lag og foreninger/Kvikne Beitelag/Beiterapport Kvikne Østfjell
Beiterapport Kvikne Østfjell2021-06-07T21:16:13+02:00

Båndtvang i Tynset kommune er fra 1. april – 15. oktober!

Medlemmene og tilsynet oppfordres til å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!

Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser. Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder. (Bruk helst koordinatsystemet EU89, UTM-sone 32)
Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

Styreleder i beitelaget er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no

  706, 2021

  Beiterapport

  2021-06-07T22:04:35+02:0022:04|

  Liten oppsynsrunde i Grøtlimarka på kvelden 6.juni (etter at sauen ble sluppet 2.juni): observerte 10 voksne på turen, alle med riktig antall lam.
  Tidligere på dagen observerte Mari et lam tilhørende oss, sammen med "Brandeggsauen".

  Skrevet av: Anne Mette Grøtli og Mari Grøtli Svergja

  706, 2021

  Beiterapport

  2021-06-09T10:27:14+02:0012:43|

  Fra Sverja har vi sendt puljevis til utmarka, f.o.m. 5. juni.
  Slippes fra ovenfor gården.

  Skrevet av: John Svergja

  Go to Top