Dette er ett innlegg fra beitelagene på Kvikne:

 

En ny beitesesong for våre husdyr er i gang. I den forbindelse er det beiteslipp langs våre fjellveier på Kvikne. Storparten som slippes har lite eller ingen trafikal opplæring og vi oppfordrer derfor alle som ferdes på hjulgående innretning om å vise hensyn!

Henviser for øvrig til Beitelagenes infosider på Kvikne.no