Dette er ett innlegg fra beitelagene.


Bønder på Kvikne ønsker å minne alle som benytter seg av våre flotte fjellområder om båndtvang. Alle må passe på seg selv, slik at fjellet er trygt for alle :)

Båndtvang i Tynset kommune:

§ 2 Ordinær båndtvang
Hunder i Tynset kommune skal holdes i bånd, bli forsvarlig fulgt og kontrollert på aktsom måte, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året: …. I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, utvides ordinær båndtvang etter hundeloven (01.april – 20 august) fra og med 20. august og fram til naturlig beiteslutt 15. oktober.