Dette er et innlegg fra Kvikne Utmarksråd.

Årets fellestaksering for rype på Kvikne gjennomføres helga 13-14 august (Kvikne østfjell), mens Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og etter denne helga.

Takseringsesultatet brukes aktivt av Kvikne fjellstyre (og av private grunneiere) til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis, førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene skal ikke forekomme.

Utmarksrådet ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Det blir i år 22 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres , les mer om dette her.