60 poster fordelt på 4 kart er satt ut og venter på ditt besøk! For deg med smarttelefon kan du få god hjelp av denne med å finne årets tur-o-poster. Mao en fin mulighet for læring for de med liten kartkunnskap. Informasjon og kart kan lastes ned på turorientering.no eller kjøpes på Kvikne fjellhotell og kafè.