12.august: Rv.3 Estensmo bru, kvikne : Veien er ryddet og åpen for trafikk.

Rv.3 Estensmo bru mellom Tynset og Kvikne, Innlandet: Åpen for trafikk nå kl. 19:00 og fram til kl. 12:00 torsdag 11/8, men det blir stengt inntil 1 time 2-3 ganger i morgen torsdag etter kl. 12:00. Alternativ rute via E6, fv. 29 eller fv. 30.

SISTE: 10.august kl 6.30:
Sitat Rolf Storsveen i Statens vegvesen:
Vi vil også forsøke å holde åpent utover dagen, men i perioder vil det bli nødvendig å stenge veien for å få heise inn utstyr. Derfor vil skilt som varsler om stengt bru bli stående oppe og vi håper at trafikanter som har mulighet til å benytte seg av andre ruter respektere dette.

I tidsrommet kl. 00.00 natt til 9.august til torsdag kveld kl. 23.59, vil Riksvei 3 være stengt ved Estensmo bru.

Mesta, på oppdrag for Statens Vegvesen, skal reparere skadene som brua fikk sist vinter, og må derfor stenge for all vanlig trafikk i denne perioden. Utrykningskjøretøy og gående kan passere.  Alle som skal kjøre langt nord/sør, oppfordres til å kjøre E6 Gudbrandsdalen.

Det opplyses også om at hvis det ikke skjer noe uforutsett, så vil brua åpnes tidligere enn torsdag.

Vi vil legge ut informasjon om dette, så fort vi vet mer om dette!

Se også informasjonside til Statens vegvesen.