Åpent møte ang. gang og sykkelveg på Kvikne Tirsdag 13. mars kl.19.30 på Kvikne Fjellhotell

Hvor går veien videre for å nå målet? Medvirkende: Guttorm Tysnes fra
lastebileierforbundet i Hedmark og Oppland Representant fra Vegforum RV3
Ordfører Bersvend Salbu leder møtet.

Velkommen!

Arr: Tynset Kommune / Aksjonsgruppa