På Kvikne er  vi så heldige å ha rein både på øst og vestsida av dalen.
For de som ønsker å jakte på Kvikne Statsallmening så er fristen for
å søke satt til 1. april.
Det er innbyggere i Kvikne som har lov til å jakte her.
Jakt på småvilt har også samme søknadsfrist.
Skal du jakte så send inn søknaden nå!
Send epost til kur@kvikne.no