Kvikne Utmarksråd har ansatt Kristin Lund Austvik som ny daglig leder.
Med seg til Kvikne har hun samboeren Esten Sødal Skullerud.
Velkommen til Kvikne begge to, og håper dere vil trives her!
På Utmarksrådets nettside er det mer om Kristin og Esten.